Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı

Yard. Doç. Dr. Hediye Bahar SayınYayın No: 485
ISBN: 978-605-152-214-2
Basım Tarihi: 2015 Mart
Baskı: 1. b.
Sayfa Sayısı: XXII + 383 s.
Liste Fiyatı: 40.00 TL
   
Boyut: 16,5 x 23,5 cm.
Cilt: Amerikan Cilt
Kağıt: 80 gr 1. Hamur
Resim:     İçindekiler:     
Dağıtım ve Satış Noktaları

"Pay Sahibi Haklarının Korunması Kapsamında Anonim Şirket Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı" isimli bu çalışma, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında hazırlanmış ve 25.12.2014 tarihinde Prof. Dr. Mehmet Bahtiyar, Prof. Dr. Ömer Adil Atasoy, Doç. Dr. Ayşe Tülin Yürük, Yard. Doç Dr. Neval Okan ve Yard. Doç Dr. Filiz Tepecik'in yer aldığı tez jürisi önünde savunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir. Çalışmanın bir kitap olarak yeniden ele alınması sürecinde jüri üyesi sayın hocalarımın değerli görüşleri doğrultusunda bazı eklemeler ve düzeltmeler yapılması dışında tezlerin savunulduğu haliyle basılması geleneğine sadık kalınmıştır.

İÇİNDEKİLER

Giriş
Birinci Bölüm
Yönetim Kurulunun Yapısı, Geçersizlik Kavramı ve Türleri
1. Genel Olarak
2. Anonim Şirket ve Organları
3. Yönetim Kurulu
4. Hükümsüzlük Kavramı ve Türleri
5. Eski TK Döneminde Yönetim Kurulu Kararlarının Hükümsüzlüğü
6. İsviçre Hukukunda Yönetim Kurulunun Yapısı ve Hükümsüzlük Kavramı

İkinci Bölüm
Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanı Halleri
1. Genel Olarak
2. Türk Ticaret Kanunu'nda Düzenlenen Butlan Halleri

Üçüncü Bölüm
Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Almayan Butlan Nedenleri ve Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanında Özellik Arz Eden Durumlar
1. Genel Olarak
2. Türk Ticaret Kanunu'nda Yer Almayan Butlan Nedenleri
3. Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanında Özellik Arz Eden Bazı Haller

Dördüncü Bölüm
Yönetim Kurulu İşlemlerine Karşı Pay Sahiplerinin Korunması ve Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanının Tespiti Davası
1. Genel Olarak
2. Kurumsal Yönetim
3. Yönetim Kurulu İşlemlerine Karşı Pay Sahiplerinin Korunması
4. Yönetim Kurulu Kararlarının Butlanının Tespiti Davası
Sonuç
Kaynakça

Genel Dağıtım
Adalet - Ankara - (312) 231 17 94
Damga - İstanbul - (212) 511 54 32
Seçkin - Ankara - (312) 435 30 30
Yetkin - Ankara - (312) 231 42 34
Online Satış
HukukMarket Satın Al
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.