Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Yard. Doç. Dr. Özlem AcarYayın No: 476
ISBN: 978-605-152-121-3
Basım Tarihi: 2015 Şubat
Baskı: 1 b.
Sayfa Sayısı: XXVIII+455 s.
Liste Fiyatı: 65.00 TL
   
Boyut: 16,5 x 23,5 cm.
Cilt: Sert Kapak - İplik Dikiş
Kağıt: 90 gr 1. Hamur
Resim:     İçindekiler:     
Dağıtım ve Satış Noktaları


Birinci Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Tanımı, Tarafları, Niteliği ve Benzeri Sözleşmelerden Ayırdedilmesi
§ 1. TANIMI, TARAFLARI VE NİTELİĞİ
§ 2. BENZERİ SÖZLEŞMELERDEN AYIRT EDİLMESİ

İkinci Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Geçerlilik Koşulları
§ 3. MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİNİN ESASA (ASIL BORCA) İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
§ 4. MÜTESELSİL KEFALETİN ŞEKLE İLİŞKİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI
Üçüncü Bölüm
Müteselsil Kefalet Sözleşmesinin Hükümleri
§ 5. KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI
§ 6. MÜTESELSİL KEFİLİN SORUMLULUĞUNUN GERÇEKLEŞMESİNİN ŞARTLARI
§ 7. KEFİL İLE ALACAKLI ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§ 8. KEFİL İLE ASIL BORÇLU ARASINDAKİ İLİŞKİLER
§ 9. MÜTESELSİL KEFİL İLE REHİN VEREN ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Dördüncü Bölüm
Müteselsil Kefaletin Sona Ermesi
§ 10. MÜTESELSİL KEFALETİN ASIL BORCA BAĞLI OLARAK SONA ERMESİ
§ 11. MÜTESELSİL KEFALET SÖZLEŞMESİNİN, BAĞIMSIZ VE KENDİNE ÖZGÜ SONA ERME NEDENLERİ
SONUÇ
KAYNAKÇA

Genel Dağıtım
Adalet - Ankara - (312) 231 17 94
Damga - İstanbul - (212) 511 54 32
Seçkin - Ankara - (312) 435 30 30
Yetkin - Ankara - (312) 231 42 34
Online Satış
HukukMarket Satın Al
© 2008 On İki Levha Yayıncılık A.Ş.