Savunulduğu tarihteki başlığı "İdarenin Kusursuz Sorumluluğu (Eleştirel Yaklaşım)" olan çalışmama yeni bölümler ekledim ve güncelledim. Çalışmamın yeni haliyle başlığının da "İdarenin Kusursuz Sorumluluğu" biçiminde sadeleştirilebileceğini düşündüm. Belirtmem gerekir ki bu kitap, İdare Hukuku üstadlarımızın yazdığı pek mühim ve değerli eserler yanında naçizane bir "deneme" mahiyeti arz etmektedir.
GİRİŞ
Birinci Bölüm
A. İDARENİN KUSURSUZ SORUMLULUĞUNUN ŞARTLARI
1. ZARAR
2. KAMU KÜLFETLERİ KARŞISINDA EŞİTLİK İLKESİNİN BELİRLEYİCİ OLMA ÖZELLİĞİ

İkinci Bölüm
A. KLASİK KURGUNUN BOZULMASI: NEDENSELLİK BAĞI SORUNU
1. TERÖR OLAYLARINDAN DOĞAN ZARARLARDA NEDENSELLİK BAĞI SORUNU
2. SORUMLULUKTAN ÖTESİ: İDARE İLE NEDENSELLİK BAĞININ BULUNMADIĞI DURUMLAR
3. NEDENSELLİK BAĞININ BULUNDUĞU DURUMLAR
4. TERÖR FAALİYETİ SONUCUNDA MEYDANA GELEN ZARARLAR HAKKINDA 5233 SAYILI KANUN UYGULAMASI
5. İDARENİN SOSYAL YARDIMDA BULUNMASI
1. ZARAR GÖRENİN KUSURU
2. ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN KUSURU
3. MÜCBİR SEBEP (ZORLAYICI NEDEN)
4. İDARİ YARGININ AĞIR HİZMET KUSURU" YAKLAŞIMI
SONUÇ
KAYNAKÇA