İÇİNDEKİLER

İçindekiler

Birinci Kısım
I. Şirketler Topluluğu Hukukunun Temel Kavramları
A. Genel Olarak
B. Hâkim Şirket ve Bağlı Şirket Arasındaki İlişki
C. Teşebbüs İstisnası
D. Hâkim Şirketin veya Teşebbüsün Yurtdışında Bulunması
E. Şirketler Topluluğu Hukukunun Benzer Müesseseler ile Karşılaştırılması

İkinci Kısım
I. Hakimiyet ve Kontrol Kavramlarına Farklı Disiplinler Arası Bakış
A. Avrupa Şirketler Hukuku Yönergelerinde Kontrol Kavramı
B. Banka Hukukunda Kontrol Kavramı
C. Muhasebe Standartları ve Konsolidasyon Alanlarında Kontrol Kavramı
D. Rekabet Hukukunda Kontrol Kavramı
E. Sermaye Piyasası Hukukunda Kontrol Kavramı

Üçüncü Kısım
I. Paysahipliği Haklarına Dayalı Olarak Hâkimiyetin Elde Edilmesine Olanak Sağlayan Hukuki Araçların (Mekanizmaların) İncelenmesi
A. Genel Olarak
B. Oy Haklarının Çoğunluğunun Tespiti
C. Yönetime Katılma (Yönetim Kuruluna Aday Gösterme) Yoluyla Hakimiyet
D. Oy Sözleşmesine Dayalı Hâkimiyet - TTK m. 195(1-a/3)
E. Karinesel Hâkimiyet Durumları - TTK m. 195(2)
F. Dolaylı Yoldan Paysahipliği Haklarına Dayalı Hâkimiyet
Sonuç
Kaynakça
Elektronik Ağ Adresleri
Mahkeme Kararları Dizini