"Hazırladığımız ders kitabı, eşya hukukuna ilişkin iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölüm zilyetlik, ikinci bölüm tapu siciline ilişkin konulara ayrılmıştır. Zilyetlik bahsi Doç. Dr. Mehmet Serkan Ergüne, tapu sicili bahsi ise Prof. Dr. Haluk Nami Nomer tarafından hazırlanmıştır. "
(Önsöz'den)
İÇİNDEKİLER
 • Birinci Bölüm
 • ZİLYETLİK
  1. Zilyetlik Kavramı ve Zilyetliğin Hukukî Niteliği
  2. Zilyetlik Türleri ve Zilyet Yardımcılığı
  3. Zilyetliğin Kazanılması ve Kaybedilmesi
  4. Zilyetliğin Korunması
  5. Zilyetliğe Dayanarak Hakkın Korunması
  6. Haksız Zilyetlikte İade
 • İkinci Bölüm
 • TAPU SİCİLİ
  1. İşlevi
  2. Unsurları
  3. Tapu İdareleri
  4. Devletin Sorumluluğu
  5. Tapu Siciline Hâkim Olan Temel Esaslar
  6. Taşınmazların Tapu Siciline Kaydedilmesi
  7. Tapu Kütüğü Sayfasına Yapılan Kayıt Türleri
  8. Tapu Memurunun Tebliğ Yükümlülüğü
  9. Yolsuz Kayıtların Düzeltilmesi
 • KAYNAKÇA