6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu'na göre hazırlanmış, 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler ilgili yerlere işlenmiştir.
"6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu ve 26.6.2012 tarih ve 6335 sayılı Kanun değişikliklerine göre hazırlanan kitabımızın tükenmesi nedeniyle, kitabımız yeni baskıya hazırlanmıştır. Bu baskıda, bazı yazım hataları düzeltilmiş; kitaba bazı ufak eklemeler yapılmış ve kitap baştan gözden geçirilmiştir. Yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28-29 Ağustos 2012'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapilacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile "Halka Açik Olmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarinda Birikimli Oy Kullanimina İlişkin Esaslar Hakkinda Tebliğ" ile ilgili temel noktalar, ilgili yerlere işlenmiştir." Önsöz'den