Bu baskıda neler değişti?

Kitap baştan sonra tekrar gözden geçirilmiş; yeni şemalar eklenmiş; bazı bölümlerin daha iyi anlaşılması için bu kısımlar tekrar yazılmıştır. Yeniden kaleme alınan yerler içerisinde, özellikle ticari işin anlaşılması konusunda oluşturduğumuz formüller; carî hesap sözleşmesinin daha iyi anlaşılması için koyduğumuz tablo; ticarî temsil ile adi temsil arasındaki farkların iyi anlaşılması için yapılan karşılaştırma; 6100 sayılı yeni Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun getirdiği rejim nedeniyle, ticaret mahkemelerinin görev alanı ve ticarî davalarla ilgili olarak yaşanacak değişiklikler belirtilebilir. Aynı şekilde 6100 sayılı Kanun'un ticarî defterlerle ilgili hükümleri de işlenmiştir. Yine tacir yardımcıları konusunda, konunun temsil ve vekâlet hukuku ile ilgisine dair, var olan açıklama genişletilmiş ve örneklendirilmiştir. Bu çabanın arkasında Borçlar Hukuku