Değişim tüm yönleriyle hayatlarımıza nüfuz ederken, kurumlarımız, yapılarımız, kavramlarımız, iletişim şekillerimiz, inandıklarımız ve bildiklerimiz bu değişimin baş döndürücü etkisiyle dönüşmektedir. Temsile ilişkin çözülemeyen problemlerin de katkısıyla değişim, alıştığımız yasa yapım süreçlerini meydanlara ve alternatif metotlara doğru itmektedir. Artık kurallar, birbirini ikna etmeye çalışan tarafların mücadele alanıdır. İşte bu mücadelenin ürünü olan inanç, yasaların tamamlayıcısıdır. Bu eser hukuk felsefesi ve sosyolojisi literatürünü bütünüyle görmekte, yasayı Janus gibi iki yüzlü bir varlık olarak değerlendirmektedir. Bu yüzleri görünür kılan ise yasanın etkinliği ile doğrudan ilişki içerisinde genç bir kavram olan "Psikolojik Unsur" kavramıdır. Psikolojik unsur, kanıksadığımız, farkında bile olmadığımız aktüel olgu ve olayların satır aralarındadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. Yasanın Zemini Olarak Fonksiyon ve Bileşenleri ile Dönüşen Hukuk
A. Dönüşen Hukuk
B. Hukukun Fonksiyonları
C. Hukukun Bileşenleri

II. Yasanın Kavramsal Boyutu

III. Yasanın Unsurları
A. Maddi Unsur
B. Manevi Unsur

IV. Yasada Tamamlayıcı Rol: Psikolojik Unsur

V. Yasada Psikolojik Unsurun Yaratımı
A. Aşağı Yönlü Yaratım
1. İdeolojik Yaratım
2. İletişimsel Yaratım
B. Yukarı Yönlü Yaratım
1. Yukarı Yönlü Yaratımın Öznesi
2. Yukarı Yönlü Yaratımın Paradigması
3. Yaratımın İkinci Basamağı, Eylem Olarak Toplumsal Hareket

VI. Psikolojik Unsura İlişkin Analizler
A. Analiz Yöntemleri
1. Yapıbozumcu Bakış: Dekonstrüksiyon Yöntemi
2. Dilbilim-Göstergebilim Yöntemleri
B. Olay Analizleri
1. The USA Patriot Act (A.B.D. Vatanseverlik Yasası)
2. 6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu
3. Seninki Kaç Santim Kampanyası ve Ticari Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen Tebliğ
4. Sarı Yelek Eylemi ve Fransız Kanunlarının Neo-liberalleşmesi
SONUÇ

KAYNAKÇA