Vadeli işlem sözleşmelerinin hukuki niteliğinin incelendiği bu çalışmada, vadeli işlem sözleşmeleri özellikle borçlar hukuku ekseninde ele alınmıştır. Diğer türev araçlarla da karşılaştırılması yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin tarafları, sözleşme ilişkisinin kuruluşu ve sona ermesi ile yine tarafların sözleşmeden kaynaklanan hak ve borçları bu çalışmada ayrıntılı olarak değerlendirilmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. Çalışmanın Sunumu ve Amacı
II. Çalışmanın Sistemi ve Kapsamı
III. Terminoloji Sorunu

BİRİNCİ BÖLÜM
TÜREV ARAÇLAR VE VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ
I. GENEL OLARAK
II. TÜREV ARAÇLARIN GELİŞİM SÜRECİ
III. TÜREV ARAÇ TÜRLERİ
A. FORWARD SÖZLEŞMELER
B. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ
C. SWAP SÖZLEŞMELER
D. VADELİ İŞLEM (FUTURE) SÖZLEŞMELERİ
IV. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN TARİHÇESİ
V. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN DİĞER TÜREV ARAÇLAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI
A. OPSİYON SÖZLEŞMELERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
B. FORWARD SÖZLEŞMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
C. SWAP SÖZLEŞMELER İLE KARŞILAŞTIRILMASI
VI. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİNİN KIYMETLİ EVRAK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ SORUNU

İKİNCİ BÖLÜM
VADELİ İŞLEM PİYASALARI
I. GENEL OLARAK FİNANSAL PİYASALAR
II. VADELİ İŞLEM PİYASALARI
A. VADELİ İŞLEM PİYASALARININ VARLIK NEDENLERİ
B. VADELİ İŞLEM PİYASALARININ FİNANSAL PİYASALAR İÇERİSİNDEKİ YERİ
C. TÜRKİYE'DE VADELİ İŞLEM PİYASALARI

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
HUKUKİ NİTELİĞİYLE VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ
I. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI VE UNSURLARI
A. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI
B. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
C. BAŞLICA VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ
II. MÜŞTERİ ile PİYASA ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
A. GENEL OLARAK
B. ÇERÇEVE SÖZLEŞME YAPMA ZORUNLULUĞU
C. ÇERÇEVE SÖZLEŞMENİN GENEL İŞLEM ŞARTLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
D. MÜŞTERİ İLE PİYASA ÜYESİ ARASINDA AKDEDİLEN BİREYSEL SÖZLEŞME
E. MÜŞTERİ ve PİYASA ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE TARAFLARIN BORÇLARI
F. MÜŞTERİ İLE PİYASA ÜYESİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İRADE-BEYAN UYGUNSUZLUĞU
G. MÜŞTERİ İLE PİYASA ÜYESİ ARASINDAKİ SÖZLEŞME İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
III. PİYASA ÜYESİ ile TAKAS MERKEZİ ARASINDAKİ İLİŞKİ-VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN AKDEDİLMESİ
A. MÜŞTERİ EMRİNİN BORSADA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
B. PİYASA ÜYESİ ile TAKAS MERKEZİ ARASINDA AKDEDİLEN VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI
C. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ
D. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNDE TARAFLARIN BORÇLARI
E. PİYASA ÜYESİ ile TAKAS MERKEZİ ARASINDAKİ İLİŞKİDE İRADE BOZUKLUKLARI
F. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN KUMAR VE BAHİS NİTELİĞİ
G. VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ