2020 yılı hepimiz için zor bir yıldı. Hepimiz evlerimize kapandık. Evlerimizden telefonlarımız, bilgisayarlarımız veya tabletlerimiz aracılığıyla internete bağlanıp işlerimizi yapmaya, eğitim almaya veya sadece dünya ile bağlantıda kalmaya çalıştık. Evlerimizdeki ocakları, fırınları kullanarak yemek pişirdik. Hava soğuyunca evlerimizdeki ısıtma sistemlerini kullanarak ısındık. Tüm bunları yapabilmek için de güvenilir bir elektrik bağlantısına veya doğal gaz bağlantısına veya LPG dediğimiz ev tipi tüplere ihtiyaç duyduk. Sadece bu durum bile aslında enerjiye erişimin bizler için ne kadar hayati ve önemli olduğunu ortaya koymakta değil midir? Yemek pişirmeden, aydınlatmaya, dünyaya erişimimizi sağlayan internet kullanımımıza kadar hayatımızın her alanına dokunan enerjiye erişim bir insan hakkı olarak nitelendirilebilir mi? Herkesin erişilebilir, güvenilir, sürdürülebilir ve modern enerjiye erişimi, su hakkı gibi bir insan hakkı olarak tanınabilir mi? Bu kitap bu sorulara bir cevap aramak amacıyla hazırlanmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
ENERJİYE ERİŞİM KAVRAMININ TARİHSEL ÇERÇEVESİ
1.1. 2015 Yılı Öncesi
1.1.1. 2000 Yılı ve Sonrası için Çevresel Perspektif
1.1.2. Gündem 21 Belgesi'nin İleriye Dönük Uygulanması İçin Program
1.1.3. Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu Dokuzuncu Oturum Raporu
1.1.4. Johannesburg Beyanı ve Uygulama Planı
1.1.5. Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu On Dördüncü Oturum Raporu
1.1.6. Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu On Beşinci Oturum Raporu
1.1.7. Uluslararası Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji Yılı
1.1.8. Rio Zirvesi +20
1.1.9. BM Herkes İçin Sürdürülebilir Enerji On Yılı
1.2. 2015 Yılı Sonrası
1.2.1. 2015 Yılı BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı
1.2.2. Addis Ababa Eylem Gündemi
1.2.3. Küresel Yedinci Sürdürülebilir Kalkınma Amacı Konferansı
1.2.4. New York Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi
1.3. Değerlendirme

İKİNCİ BÖLÜM
ENERJİYE ERİŞİM KAVRAMININ KAVRAMSAL ÇERÇEVESİ VE ÖNEMİ
2.1. Enerji Erişim Kavramının Teknik Olarak İçeriği
2.1.1. Enerji ve İklim Değişikliği Danışma Grubu'nun 28 Nisan 2010 tarihli Rapor ve Tavsiyesi
2.1.2. Global İzleme Çerçeve Belgesi
2.1.3. Enerjiye Erişim 2017 Görünümü Raporu
2.1.4. Bağlantıların Ötesinde Yeniden Tanımlanan Erişim Kavramı Raporu
2.1.5. Yoksulların Enerji Manzarası Raporu
2.1.6. Değerlendirme
2.2. Enerjiye Erişim Kavramının Önemi
2.2.1. Ekonomik Kalkınma Açısından
2.2.2. Haneler Açısından
2.2.3. Değerlendirme

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ENERJİYE ERİŞİM KAVRAMININ HUKUKSAL ÇERÇEVESİ VE SU HAKKI İLE İLİŞKİSİ
3.1. Birleşmiş Milletler ve Bölgesel Düzenlemeler Açısından Enerjiye Erişim Kavramı
3.1.1. Birleşmiş Milletler Düzenlemeleri
3.1.2. Bölgesel Düzenlemeler ve Türkiye Örneği
3.2. Enerjiye Erişim Kavramının Su Hakkıyla İlişkisi
3.2.1. Enerjiye Erişim ve Suya Erişim Kavramlarının Birlikte Ele Alındığı Belgeler
3.2.2. Suya Erişim Konusunu Açıkça Düzenleyen Sözleşmeler
3.2.3. Suyun Bir İnsan Hakkı Olarak Tanınması Süreci
3.2.4. Değerlendirme
3.3. Enerjiye Erişim Hakkının Konusu ve Unsurları
3.3.1. Hakkın Konusu
3.3.2. Hakkın Unsurları
3.4. Hakkın Yararlanıcısı, Yükümlüsü ve Güvenceleri
3.4.1. Hakkın Yararlanıcısı
3.4.2. Hakkın Yükümlüsü
3.4.3. Hakkın Güvenceleri
SONUÇ

KAYNAKÇA