Milletlerarası özel hukukun, en dinamik alanlarından biri de uluslararası taşıma hukukudur. Bu dinamik alandaki güncel gelişmeler ile tüm problemlerin, salt taşıma hukuku altında tek bir konferansta tartışılmasının yetersiz olacağından hareketle Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı tarafından "Uluslararası Taşıma Hukuku Konferansları Serisi" başlatılmıştır. Halihazırda dinamik bir alan teşkil eden uluslararası taşıma hukukunda; hava ve uzay hukuku, teknolojik gelişmelere de bağlı olarak diğer taşıma türlerine nazaran çok daha hızlı gelişen ve yenilenen bir alandır. Bu hızlı gelişim, beraberinde birçok güncel sorunu da getirmektedir. Hava hukukunda beliren güncel meseleleri tartışmayı hedefleyen serinin ilk konferansı, "Uluslararası Sivil Hava Taşımacılığında Güncel Gelişmeler" başlığıyla 11 Haziran 2020 tarihinde online olarak başarıyla gerçekleştirilmiştir. Tebliğ sunan katılımcıların özverileriyle, kısa makaleler formatında hazırlanmış tam metin bildirilerden oluşan bu mütevazi eser ortaya çıkmıştır. Hava hukukuna dair güncel meseleler ele alınırken sadece teori ya da hukuki kısmıyla yetinilmemiş, meselelerin multidisipliner ve interdisipliner yönleri de dikkate alınarak farklı alanlardan ve uygulamadan katılımcıların tebliğlerine yer verilmiştir. Böylece uygulayıcıların karşılaştığı problemlere önerdikleri çözümler ile öğretideki yaklaşımlar birlikte değerlendirilerek sentezlenmiştir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Montreal Sözleşmesi Kapsamında Milletlerarası Yetkili Mahkemenin Tayini
Dr. Öğr. Üyesi İlyas GÖLCÜKLÜ

Hava Yoluyla Eşya Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
(MÖHUK Madde 29)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Yasemin Aydoğmuş

Cape Town Konvansiyonu ve Möhuk Kapsamında Hava Taşıma Araçları Üzerindeki Ayni Haklara Uygulanacak Hukukun Tayini
Dr. iur. Barış MESCİ

Havacılıkta Uçak İçerisinde Kuraldışı Yolcular ve Kuraldışı Yolcu Kategorileri
Seda KORKMAZ

Türk Tescilli Sivil Hava Araçlarında Özel Eğitimli Silahlı Güvenlik Görevlisi Bulundurmanın Ulusal ve Uluslararası Hukuktaki Yeri
Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk EROL

Yargıtay Kararları Işığında Havayoluyla Yapılan Yolcu Taşımalarında Bagajın Geç Tesliminden Doğan Taşıyanın Sorumluluğunun Tespitine Dair Sorunlar
Dr. Öğr. Üyesi Banu BOZKURT

Uluslararası Havayolu ile Taşımada Taşıma Senetleri ve İspat İşlevleri
Dr. Öğr. Üyesi Turkay Özdemir