Kazanılmış Hak, hukukun pek çok dalında sıkça başvurulan bir kavramdır. İmar Hukuku, Memur Hukuku, Anayasa Hukuku, Medeni Usul Hukuku ilk akla gelenlerdendir. Bu kavramın Devletler Özel Hukuku'nda, Ticaret Hukuku'nda, Medeni Hukuk'ta, İş Hukuku'nda aldığı farklı anlamlar da vardır. Anayasa Mahkemesi'nin, Danıştay'ın ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarıyla sürekli güncellenen çerçevesi, bu kavramın anlaşılmasını daha da zorlaştırmaktadır. Bu eser Kazanılmış Hak kavramını, bir felsefe kavramı olarak doğuşundan zaman içinde hukuk sistemlerinde edindiği farklı anlamlara kadar izlemekte, benzeri kavramlarla farklarını ortaya koymakta ve Hohfeld usulü Hak analizinden yola çıkarak, belli bir hukuk dalıyla sınırlı olmayan geniş bir tarifini vermeye çalışmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İçindekiler

Giriş

I. Hukuk Kavramı Olarak Kazanılmış Hak
A. Genel Olarak
B. Kamu Hukuku Kavramı Olarak Kazanılmış Hak
C. Usuli Kazanılmış Hak
D. Özel Hukuk Kavramı Olarak Kazanılmış Hak

II. Hukuk Felsefesi Kavramı Olarak Kazanılmış Hak
A. Kazanılmış Hak Kavramının Felsefi Temellendirilmesi
B. Kazanılmış Hak Kavramının İrade Kuramı - Menfaat Kuramı Diyalektiğindeki Dönüşümü
C. Mukayeseli Hukuk Terminolojisinde Kazanılmış Hak Kavramı
D. Hak Teorilerinde Dil Sorunu
E. Hak Teorilerine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım Olarak Hohfeldci Bakış

III. Kazanılmış Hak Kavramının Örnek Vakalarda Hohfeld Usulü Analizle Temellendirilmesi
A. Hohfeld Usulü Analiz Yöntemi
B. Örnek Vaka Bazında Kazanılmış Hak Analizleri
Sonuç

Kaynakça