KKTC Aile Hukuku ismli bu eserle, Aile Hukuku konuları KKTC Hukuku'ndaki düzenlenme şekillerine göre ele alınmış ve Türk Hukuku'nda karşılığı olan konularda özellikle mahkeme kararları ve yasal düzenlemelerle karşılaştırması yapılmıştır. Eserin amacı, KKTC Aile Hukuku ile ilgili yasal düzenlemeleri birarada incelemek, KKTC Aile Hukuku'na kaynaklık eden Türk Aile Hukuku ile ilgili benzerlik ve farklılıkları ortaya koymaktır. Bu amaçla yapılan çalışmada, KKTC'deki yasal düzenlemeler esas alınarak, önemli görülen yerlerde Türk Hukuku'na da atıflarda bulunulmuştur.(ÖNSÖZDEN)

İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KKTC Aile Hukuku'na Genel Bir Bakış
I. KKTC Aile Hukuku'nun Tarihçesi
II. Aile Hukukunun Düzenlenişi
III. Aile Hukuku'na Hakim Olan Prensipler

İKİNCİ BÖLÜM
Nişanlanma
I. Nişanlanma Kavramı Nişanlanmanın Hukuk Niteliği
II. Nişanlanma Sözleşmesinin Kurulması ve Şartları
III. Nişanlanmanın Sona Ermesi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Evlenme
I. Evlenme Kavramı ve Evlenmenin Hukuki Mahiyeti
II. Evlenmenin Genel Hükümleri
III. Evlenmenin Şartları

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Evlenmenin Geçersizliği
I. Evlenmenin Yokluğu
II. Evlenmenin Kesin Hükümsüzlüğü (Mutlak Butlanı)
III. Evlenmenin İptal Edilebilirliği
IV. Evliliğin Hükümsüz Kılınması ve İptal Edilmesinin Sonuçları

BEŞİNCİ BÖLÜM
Boşanma
I. Boşanma Sebepleri
II. Boşanma Davası

ALTINCI BÖLÜM
Boşanmanın Sonuçları
I. Mal Paylaşımı
II. Tazminat, Nafaka ve Diğer Ödemeler
III. Velayet ve Sonuçları

YEDİNCİ BÖLÜM
Evlilk Birliğinin Korunması
I. Koruma Emri
II. Hakimin Müdahelesi

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Soybağı
I. Soybağının Kurulması
II. Soybağının Düzeltilmesi
III. Soybağının Düzelmesinin Hüküm ve Sonuçları

DOKUZUNCU BÖLÜM
Evlat Edinme
I. Evlat Edinmenin Amacı
II. Evlat Edinmenin Maddi Şartları
III. Evlat Edinmenin Şekli Koşulları

ONUNCU BÖLÜM
Vesayet
I. Küçüklerin Vesayet Altına Alınması
II. Mahcurların Vesayet Altına Alınması
III. Akıl Hastalarının Vesayet Altına Alınması
IV. Vesayetin Sona Ermesi

KAYNAKÇA
EK: AİLE (EVLENME BOŞANMA) YASASI İÇ DÜZENİ