Orta Çağ'dan beri İngiliz hukukunun bir parçası olan ve ünlü hukukçu Maitland tarafından bu sistemin "gelmiş geçmiş en büyük ve özel başarısı" olarak nitelendirilen trust kurumunun civil law ülkelerinde tartışılmaya başlanması ancak yirminci yüzyılın ortalarında söz konusu olmuş ve başlarda baskın görüş, bu kurumun civil law sistemlerinde benimsenmesinin mümkün olmadığı yönünde olmuştur. Ancak özellikle geçtiğimiz yıllarda yaşanan gelişmeler, esnek ve dinamik yapısı sayesinde karşılıksız kazandırmalardan yönetim ve teminat işlerine kadar birçok alanda kullanılan bu hukuki yapıya ilişkin bu ön yargının kırıldığını kanıtlamıştır. Bu çalışmada temelde İngiliz hukuk sistemi bağlamında olmak üzere fakat karşılaştırmalı hukuk araştırmasından da yararlanılarak trust hukukunun gelişimi, işleyişi ve bu kuruma hakim ilkeler ele alınmış, trustın yerine getirdiği işlevler üzerinden Türk hukukunda bu tür bir yapıya ihtiyaç bulunup bulunmadığı ve trustın Türk hukuk sistemiyle uyumlu olup olmadığı tartışılmaya çalışılmıştır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
I. BÖLÜM
TRUST NEDİR?
1.1. TRUSTIN TARİHÇESİ, GELİŞİMİ ve İŞLEVLERİ
1.1.1. Trustın İngiliz Hukukunda Doğuşu
1.1.2. Diğer Hukuk Sistemlerinde ve Uluslararası Hukukta Trustın Gelişimi
1.1.3. Günümüzde Trustın İşlevleri ve Uygulamadaki Yeri
1.2. TRUSTIN TANIMI, YAPISI ve TÜRLERİ
1.2.1. Trustı Tanımlamak?
1.2.2. Trust İlişkisinin Yapısı ve İlgili Kavramlar
1.2.3. Trust Türleri

II. BÖLÜM
TRUST NASIL İŞLER?
2.1. TRUSTIN KURULUŞU ve GEÇERLİLİĞİ
2.1.1. Trustın Kuruluşu: Üç Belirlilik Kuralı
2.1.2. Trustın Geçerliliği
2.2. TRUSTIN YÖNETİMİ
2.2.1. Güvenilene İlişkin İlkeler
2.2.2. Güvenilenin Yükümlülükleri
2.2.3. Güvenilenin Yükümlülüklerini İhlali
2.3. TRUSTIN SONA ERMESİ
2.3.1. Sona Erme Sebeplerinin Trustın Kurucu Belgesinde Düzenlenmesi
2.3.2. Amacın İmkansızlaşması veya Boşa Çıkması
2.3.3. Trustın Lehtar Tarafından Sona Erdirilmesi: Saunders v Vautier Kuralı

III. BÖLÜM
TRUSTIN TÜRK HUKUKUNDA YERİ VAR MIDIR?
3.1. Trust, Türk Hukuku Bakımından Gerekli Bir Kurum Mudur?
3.1.1. Varlık Yönetimi İşlevi Bakımından
3.1.2. Teminat İşlevi
3.1.3. Karşılıksız Kazandırma İşlevi
3.2. Trust, Türk Hukukunda Benimsenmesi Mümkün Bir Kurum Mudur?
3.2.1. Eşya Hukukundan Kaynaklanabilecek Engellerin Değerlendirilmesi
3.2.2. Miras Hukukundan Kaynaklanabilecek Engellerin Değerlendirilmesi
3.2.3. Usul Hukukundan Kaynaklanabilecek Engellerin Değerlendirilmesi
SONUÇ

TÜRK TRUST YASASI TASLAĞI
TERİMLER DİZİNİ
KARAR İNDEKSİ
KAYNAKÇA
KAVRAM DİZİNİ