Kişisel verilerin korunması, ülkemizde geç de olsa hızla gelişen ve üzerinde sürekli olarak tartışılan bir alan haline gelmiştir. Bu hızlı gelişimi gerek akademik çalışmalardan gerekse içtihatlardan ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarından görmek mümkündür. Kişisel sağlık verilerinin korunması meselesi ise, hasta mahremiyeti ekseninde uzun yıllardır tartışılmasına karşın hassas niteliği ve önemi gereği üzerinde özellikle durulması gereken bir konudur. Nitekim kişisel sağlık verileriyle ilgili ülkemizde son günlerde sıklıkla haberlere manşet olan bazı üzücü olaylar, bu konunun önemini iyice gözler önüne sermektedir. Çalışmamızda kişisel sağlık verilerinin korunmasına ilişkin esasların yanı sıra konunun sorumluluk boyutu ele alınmıştır. Çalışmamızın amacı, uygulamada kişisel sağlık verilerinin işlenmesine ilişkin ilkelere ve şartlara uyulmaması halinde özel hukuk hükümleri çerçevesinde meydana gelebilecek sorumluluğun tespit edilmesidir.(ÖNSÖZDEN)

İçindekiler

Giriş
I. Konunun Açıklanması ve Çalışmanın Amacı
II. Çalışmanın Sınırları ve Planı

Birinci Bölüm
Uluslararası ve Ulusal Düzenlemeler Çerçevesinde Kişisel Veri ve Kişisel Sağlık Verisi Kavramları
I. Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Temel Düzenlemeler
II. Kişisel Veri Kavramı
III. Kişisel Sağlık Verisi Kavramı

İkinci Bölüm
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasına İlişkin Yükümlülükler
I. İlgili Kavramlar
II. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
III. Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenme Şartları
IV. Kişisel Sağlık Verilerinin Aktarılması
V. Kişisel Sağlık Verilerinin Silinmesi, Yok Edilmesi Ve Anonim Hale Getirilmesi
VI. Kişisel Sağlık Verileri Bakımından İlgili Kişinin Hakları ve Veri Sorumlusunun Yükümlülükleri

Üçüncü Bölüm
Kişisel Sağlık Verilerinin Korunmasına İlişkin Yükümlülüklerin İhlali Halinde İlgili Kişinin Özel Hukuk Çerçevesinde Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar
I. Genel Olarak
II. Tazminat Davası
III. Diğer Davalar
Sonuç

Kaynakça
I. Kitaplar ve Makaleler
II. Görüş, Araştırma, Rapor ve Rehberler
III. Mahkeme Kararları İçin Yararlanılan İnternet Siteleri