Sözleşme özgürlüğü ile taraflar hukuken düzenlenmemiş bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hukuken düzenlenmiş farklı sözleşmelerin unsurlarını birleştirerek yepyeni bir sözleşme de oluşturabilirler. İçinde yabancılık unsuru bulunan sözleşmesel ilişkilerde de taraflar ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlemeler yapmakta ve uygulanacak hukuku da kendileri belirlemektedir. Ancak tarafların hukuk seçmemeleri halinde sözleşmenin hangi hukuka tabi olacağı meselesi uyuşmazlığı çözümleyecek mahkemenin kanunlar ihtilafı kurallarına göre belirlenmektedir. Atipik Sözleşmelere Uygulanacak Hukuk isimli bu kitap uluslararası camiada sıklıkla kullanılan atipik sözleşmeleri maddi hukuk açısından açıklamakta ve MÖHUK çerçevesinde uygulanacak hukuku belirlemektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

Yabancı Yatırımcı ve Ev Sahibi Devlet Arasında İmzalanan Yatırım Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
Ayşenaz Tahmaz

Dijital Platformlar ile Yapılan Telif Hakkı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk: NETFLIX Örneği
Ayşenur Öztürk

Sözleşmeye Uygulanacak Hukuk Olarak Lex Sportiva
Can Yöney

Ortak Yapım Film Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Cansu Kaya

Evlilik Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Çağrı Mardin

Konsorsiyum Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
Elçin Aktan

Kontenjan (Tahsis) Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Elif Hande Altıntaş

Sorumluluk Sigortalarında Zarar Gören Tarafından Doğrudan Sigortacıya Açılan Davalarda Uygulanacak Hukuk
Güneş Karol Işıklar

Hakem-Bilirkişilik Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Işıl S. Tekdoğan Bahçıvancı

Ön Ödemeli Konut Satış Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Kazım Çınar

Gemi İnşa Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Melis Avşar

Alacağın Devri Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Meltem Ece Oba

Bulut Depolama Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk
M. Ece Uyanık

Sponsorluk Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk
Ömür Karaağaç

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun'un 29. Maddesi Kapsamında Multimodal Taşıma Sözleşmesine Uygulanacak Hukukun Değerlendirilmesi
Özlem Burdurlu Ahlat

Devre Mülk ve Devre Tatil Sözleşmelerinden Kaynaklanan Uyuşmazlıklara Uygulanacak Hukuk
Sercan Çavuşoğlu