Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin hukuki rejimini ve anayasallık denetimini inceleme konusu edinen bu çalışmada, öncelikle konunun kavramsal ve tarihsel bağlamı içine oturtulması (Giriş) ve öğretide konuya ilişkin tartışmanın ilk etapta odaklandığı meseleler görünümünde bulunan CBK'ların normlar hiyerarşisindeki yeri ve mahfuz düzenleme alanı sorunları üzerinde durulacaktır (Birinci Bölüm). Ardından olağan ve olağanüstü CBK'ların hukuki rejimi (İkinci Bölüm) ile bu iki tür düzenlemenin anayasallık denetimi, iptal davası ve itiraz yolu başlıkları altında (Üçüncü Bölüm) ele alınacaktır.(GİRİŞ'TEN)

İçindekiler

Giriş

Birinci Bölüm
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Hukuk Düzenindeki Konumu
Genel Olarak
I. Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Normlar Hiyerarşisindeki Yeri
II. Cumhurbaşkanı Kararnamesinin Mahfuz Düzenleme Alanı Meselesi
A. 2017 Değişikliği Öncesi Durum ve Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
B. 2017 Değişikliği Süreci ve Sonrasında Mahfuz Alana İlişkin Tasarruflar
C. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Mahfuz Düzenleme Alanı Tartışmaları

İkinci Bölüm
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Hukuki Rejimi
I. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Genel Olarak
A. Konu Unsuru
B. Kanun ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Aynı Konuyu Düzenlemesi Halinde Kanun Hükümlerinin Uygulanması
C. Özel Olarak Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri Düzenleneceği Belirtilen Konular
II. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Genel Olarak
A. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Unsurları
B. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Kanun Hükmünde Olması

Üçüncü Bölüm
Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasallık Denetimi
Genel Olarak
I. Olağan Dönem Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasallık Denetimi
A. Soyut Norm Denetimi (İptal Davası)
B. Somut Norm Denetimi (İtiraz Yolu)
II. Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin Anayasallık Denetimi
A. Siyasi Denetim
B. Yargısal Denetim
Sonuç

Kaynakça
EK: Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri ve İptal Davası Durumu