Etkisi ve hukuki yönü itibariyle, gerçekleştiği ülkenin sınırlarını aşan ve uluslararası bir boyut kazanan pek çok olay gündemimizi meşgul etmektedir. Meydana gelen bu gelişmelerin hukuki karşılığının belirlenebilmesi ve yapılacak değerlendirmelerin yapıcı ve gerçekçi olabilmesi ise, yaklaşımın bilimsel olmasını gerektirmektedir. Bu amaca yönelik olarak 21-22 Şubat 2019 tarihlerinde MEF Üniversitesi'nde gerçekleştirmiş olduğumuz Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi'nde sunulan bildirilerden oluşan bu kitap; uluslararası hukukun esas aktörleri olan devletlerin antlaşmalardan çekilmesi, siber faaliyetler kapsamında egemenlik kavramı, sığınmacıların Türk vatandaşlığına kabulü meselesi, devletler ve örgütler arasındaki silahlı çatışmaların çözümünde dünya örnekleri gibi Türkiye'yi de yakından ilgilendiren konuları ele almaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

1. OTURUM

MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ VE BAZI GÜNCEL SORUNLAR
Prof. Dr. Rona Aybay

SORU-CEVAP

2. OTURUM

AİHM KARNESİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE PRESTİJ
Prof. Dr. Alaeddin Yalçınkaya

ULUSLARARASI ANLAŞMALARDAN TEK TARAFLI ÇEKİLME: ULUSLARARASI ANTLAŞMALAR HUKUKU BAĞLAMINDA ELEŞTİREL BİR İNCELEME
Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Bayar

SORU-CEVAP

3. OTURUM

MİLLETLERARASI HUKUKTA, DENİZDE BİLİMSEL ARAŞTIRMANIN FARKLI VE ÇAKIŞAN DENİZ ALANLARINDA YÖNETİMİ
Prof. Dr. Ayşe Nur Tütüncü

DOĞU AKDENİZ DENİZ YETKİ ALANLARI UYUŞMAZLIKLARI VE ENERJİ PROJELERİ: YÜKSELEN RİSKLER VE FIRSATLAR
Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın

SÜRMEKTE OLAN DENİZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI UYUŞMAZLIKLARINDA "ORTAK GELİŞTİRME ANLAŞMALARI"
Doç. Dr. Gökhan Güneysu

EGE ve AKDENİZ'DE BULUNAN BAZI ADA ve ADACIKLARIN AİDİYET SORUNU
Dr. Kadir Yıldırım

SURİYELİLERİN TÜRK VATANDAŞLIĞINA KABULÜ MESELESİ
Dr. Öğr. Üyesi Gizem Ersen Perçin

SİYASETİN DUVARINDAN, DUVARIN HUKUKUNA
Dr. Öğr. Üyesi Fethullah Bayraktar

SORU-CEVAP

4. OTURUM

ULUSLARARASI HUKUKUN GRİ ALANI OLARAK SİBER FAALİYETLER EKSENİNDE DEVLETİN EGEMENLİĞİNE İLİŞKİN GÜNCEL TARTIŞMALAR
Dr. Öğr. Üyesi Bilge Erson Asar

SEÇİLME HAKKI VE AYRIMCILIK YASAĞI AİHM - BOSNA HERSEK ÇEKİŞMESİ
Bedirhan Erdem

SORU-CEVAP

5. OTURUM

ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜNDE DÜNYA DENEYİMLERİNDEN ÖRNEKLER
Prof. Dr. Sevtap Yokuş Veznedaroğlu

EKONOMİK HUKUK TEORİSİ IŞIĞINDA GÜVENLİK KONSEYİ REFORMU
Doç. Dr. Galip Engin Şimşek

SORU-CEVAP

6. OTURUM

AB SIĞINMA HUKUKU DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDA DUBLİN SİSTEMİ
Dr. Öğr. Üyesi Kutluhan Bozkurt

TÜRKİYE'DE GEÇİCİ KORUMA REJİMİNİN SONA ERMESİ VE ULUSLARARASI KORUMA STANDARTLARI
Dr. Öğr. Üyesi Dikran M. Zenginkuzucu

YABANCI DEVLETLERDEN TİCARİ ALACAKLARIN TAHSİLİ SORUNU
Prof. Dr. Ayfer Uyanık

KONSOLOSLUKLARIN DOKUNULMAZLIK VE BAĞIŞIKLIKLARI KAPSAMINDA, TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN KRİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Sevda Keskin

AVRUPA KONSEYİ VE AVRUPA BİRLİĞİ'NCE KABUL EDİLEN YENİ TERÖR SUÇLARI: TERÖR SUÇU İŞLEMEYE ALENEN TAHRİK, TERÖRİZME ELEMAN SAĞLAMA VE TERÖRİZM AMAÇLI EĞİTİM
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Y. Turinay

SORU-CEVAP

7. OTURUM

ZORUNLU GÖÇ: ÇEVRESEL DEĞİŞİMLER NEDENİYLE YERİNDEN EDİLMİŞ İNSANLAR VE MÜLTECİ REJİMİ
Dr. Öğr. Üyesi Semin Töner Şen

ULUSLARARASI HUKUKTA OZON TABAKASININ KORUNMASI REJİMİ-REJİMDE TÜRKİYE'NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Ali Kerem Kayhan

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULUNUN MÜLTECİ SORUNUNA YAKLAŞIMI: MÜLTECİLERE DAİR KÜRESEL MUTABAKAT
Arş. Gör. Dr. Elif Başkaracaoğlu

TERÖR SUÇU İŞLEYENLERİN MÜLTECİ STATÜSÜNDEKİ KONUMU
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Cecanpınar

SORU-CEVAP