Jellinek'in hak ve devlete ilişkin teorileri bu kitapta kapsamlı bir şekilde ele alınmaktadır. Statü teorisi, geliştirilmeye açık yönleri ve güncel yorumlarıyla ortaya konmuştur. Jellinek'in insan haklarının temelini Protestan reformuna ve inanç özgürlüğüne dayandıran tezi ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Çift yön kuramı devleti sadece hukuki değil sosyal açıdan da kavramak gerektiği yönünde disiplinlerarası bir bakış açısı ortaya koymaktadır. Devleti tanımlarken yararlanılan üç unsur teorisine Alman Anayasa ve İdare Mahkemesi kararlarında atıf yapılmıştır. Devletlerarası hukuk tezlerine devletin kendini sınırlama teorisiyle katkıda bulunan Jellinek'in Weber, Kelsen, Heller gibi düşünürleri de etkilediği görülmektedir.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
1. Jellinek'in Yaşadığı Dönem, Hayatı, Eserleri ve Onu Etkileyen Düşünürler
1.1. Jellinek'in Yaşadığı Dönem
1.2. Jellinek'i Etkileyen Ortam ve Düşünürler
1.3. Jellinek'in Dönemi Açısından Özgünlüğü

2. Jellinek'in Hak Kuramı
2.1. Subjektif Kamusal Haklar ve Statü Teorisi
2.2. Jellinek'in İnsan Hakları Teorisi
2.3. Jellinek'in Temel Haklar, Azınlık Hakları ve Seçme Hakkına İlişkin Görüşleri

3. Jellinek'in Devlet Kuramı
3.1. Genel Kamu Hukukunun Gelişimi
3.2. Çift Yön Kuramı
3.3. Devletin Sosyal Öğretisi
3.4. Devletin Genel Hukuk Öğretisi
3.5. Devletin Yönetim Biçimleri, Organları ve Fonksiyonları
3.6. Jellinek ve Devletlerarası Hukuk

4. Georg Jellinek'in Max Weber, Hans Kelsen, Hermann Heller ve Walter Jellinek Üzerinde Etkisi
4.1. Weber'de Jellinek Etkisi
4.2. Kelsen'de Jellinek Etkisi
4.3. Hermann Heller'in Jellinek'in Metoduna Eleştirisi
4.4. Walter Jellinek'in Dönemi ve Genel Devlet Öğretisi Başlıklı Eserin Yeniden Basımı
SONUÇ

KAYNAKÇA