• Mal rejimlerine uygulanacak genel hükümler
  • Mal rejimi tasfiyesi ve tasfiye içinde karşılaşılacak özel durumlar
  • Değer artış payı ve katkı payı alacaklarının karşılaştırılması
  • Katılma alacağı ve denkleştirme hesabı
  • Katılma alacağının ödenmesi
  • Yasal mal rejiminin ve mirasın tasfiyesi kurallarının karşılaştırılması
  • Çözümlü uygulama örnekleri ve bilirkişi raporları