2008 kuresel ekonomik durgunluğu sonrası kuresel duzeyde vergi gelirlerindeki azalma, uluslararası ölçekte sivil toplum-medya ve internet uçgeninin de etkisiyle az vergi ödeyen çok uluslu şirketlere karşı bir tepkiye dönuşmuş, OECD ve G20 uyesi ulkeler işbirliğinde hazırlanan BEPS projesi, on beş eylem planı çerçevesinde uluslararası vergilendirmeye ilişkin kuralları yeniden biçimlendirmeyi hedeflemiştir. Bu kapsamda, Eylem Planı 15 (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), BEPS önlemlerinin vergi anlaşmalarıyla ilgili olanlarının eş zamanlı ve hızlı biçimde hayata geçirilmesini sağlamak için dunya genelinde sayısı uç binin uzerinde olan mevcut ikili vergi anlaşmalarının "Çok Taraflı Vergi Anlaşması" ile tadilini öngörmuştur.Bu çalışma, uluslararası vergi hukuku açısından Çok Taraflı Vergi Anlaşmasının temel esaslarını ortaya koymayı ve anlaşmanın hukuksal duzenine bağlı olarak Turk hukukunda yapılması muhtemel çeşitli tartışmalara başlangıç oluşturmayı amaçlamaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

§ 1. GİRİŞ
I. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASI KAVRAMI
II. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ DİĞER ÇOK TARAFLI VERGİ SÖZLEŞMELERİNDEN AYIRT EDİLMESİ
III. KONUNUN SINIRLANDIRILMASI VE PLAN
BİRİNCİ BÖLÜM ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ ARKA PLANI
§ 2. MATRAHIN AŞINDIRILMASI VE KARIN TAŞINMASI İLE MÜCADELENİN TARİHSEL SÜRECİ
I. BEPS ÖNCESİNDE KOORDİNASYON VE İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMLERİ
II. BEPS DÖNEMİ KOORDİNASYON ve İŞBİRLİĞİ GİRİŞİMİ
§ 3. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ NEDENSEL SÜRECİ
I. VERGİ ANLAŞMALARININ GÜNCELLENMESİ GEREKSİNİMİ
II. VERGİ ANLAŞMALARININ GÜNCELLENMESİNDE MAKUL ARAÇ GEREKSİNİMİ

İKİNCİ BÖLÜM
ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ HUKUKSAL DÜZENİ
§ 4. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ HUKUKSAL NİTELİĞİ
I. ÇOK TARAFLI ANLAŞMANIN KONVANSİYON NİTELİĞİ
II. ÇOK TARAFLI ANLAŞMANIN VERGİ ANLAŞMALARI İLE İLİŞKİSİ
§ 5. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ İŞLEYİŞ ESASLARI
I. ÇOK TARAFLI ANLAŞMANIN ŞEKLİ VE MADDİ İÇERİĞİ
II. ÇOK TARAFLI ANLAŞMANIN UYGULAMA ALANI
III. ÇOK TARAFLI ANLAŞMANIN İŞLEYİŞİ
§ 6. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ İŞLEYİŞİNDE UYGULAMA SINIRLARI
I. OPSİYONLARIN KULLANIMINDAN DOĞAN SINIRLAR
II. UYUMLULUK HÜKMÜNDEN DOĞAN SINIRLAR
III. ÇEKİNCELERDEN DOĞAN SINIRLAR
IV. BİLDİRİMLERDEN DOĞAN SINIRLAR

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ YORUMU
§ 7. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ YORUM KAYNAKLARI
I. YUMUŞAK HUKUK (SOFT LAW) BAKIMINDAN
II. KATI HUKUK (HARD LAW) BAKIMINDAN
III. DİL BAKIMINDAN: GEÇERLİ DİL/RESMİ DİL
§ 8. ÇOK TARAFLI VERGİ ANLAŞMASININ YORUM ESASLARI
I. ANLAŞMA YORUMUNUN ÖNEMİ: ÇVÖ ANLAŞMALARI-MLI
II. VERGİ ANLAŞMASININ YORUMUNDA GENEL KURALLAR: VAHS
III. VERGİ ANLAŞMASININ YORUMUNDA ÖZEL KURAL: OM 3(2) GÖNDERME (RENVOİ) HÜKMÜ
IV. MLI YORUMUNDA ÖZEL KURALLAR: MLI, m.2(2)/m.32
V. MLI YORUM ORGANLARI
§ 9. SONUÇ

KAYNAKÇA