ICC, Dünya'da en çok bilinen ve milletlerarası uyuşmazlık çözümü için sıklıkla başvurulan bir kurumdur. Benzer şekilde ICC tahkimi, milletlerarası ticaret ve yatırım alanlarında ülkemizde en çok bilinen ve kullanılan kurumsal tahkim türüdür. Bu kitap, ICC tahkimine ilişkin yazılı kuralları ve uygulamayı incelemektedir. Kitap, ICC tahkimine başvurmak için geçerli bir tahkim şartının hazırlanması, yani kısaca tahkimin değişik aşamalarında doğru adımların atılabilmesi ve tahkimin takip edilebilmesinde avukatlara ve taraflara yardımcı olacaktır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ
Birinci Bölüm
Tarihçe ve Gelişim
1. Giriş
2. Başlangıç Dönemi
3. Soğuk Savaş Dönemi
4. Yakın Dönem
5. Sonuç

İkinci Bölüm
Tahkim Divanı ve Sekreterliği
1. Giriş
2. Divan
3. Sekreterlik
4. Divan'ın, Sekreterliğin ve Hakem Kurulunun Sorumluluğunun Sınırlandırılması
5. Sonuç

Üçüncü Bölüm
Tahkim Sözleşmesi
1. Giriş
2. ICC Model Tahkim Şartı
3. Model Tahkim Şartında Yapılacak Değişiklikler
4. Patolojik Tahkim Şartları
5. Sonuç

Dördüncü Bölüm
Tahkimin Başlatılması
1. Giriş
2. Yazışmalar, Tebligatlar ve Süreler
3. Sürelerin Değiştirilmesi
4. Feragat
5. Tahkim Talebi
6. Tahkim Talebine Cevap ve Karşı Dava Açılması
7. Tahkim Sözleşmesinin Etkisi
8. Tahkimde Çok Taraflılık, Çoklu Sözleşmeler ve Davaların Birleştirilmesi
9. Sonuç

Beşinci Bölüm
Hakem Kurulunun Oluşturulması
1. Giriş
2. Hakemlerin Tarafsızlığı ve Bağımsızlığı
3. Hakem Sayısı
4. Hakemlerin Onaylanması ve Atanması
5. Hakemlerin Reddi
6. Hakemlerin Değiştirilmesi
7. Sonuç

Altıncı Bölüm
Tahkim Yargılaması
1. Giriş
2. Dosyanın Hakem Kuruluna Havalesi
3. Taraf Vekillerinin Yetki Belgesi
4. Tahkim Dili
5. Görev Belgesinin Düzenlenmesi
6. Dava Yönetim Toplantısı ve Usûlî Dava Çizelgesi
7. Tahkim Yeri
8. Yargılamaya Uygulanacak Usul Kuralları ve Tahkimin Yürütülmesi
9. Uygulanacak Maddi Hukuk
10. Delillerin Sunulması
11. Tahkim Duruşmaları
12. Yargılamanın Sona Ermesi ve Hakem Kararı Taslağının Teslimi Süresi
13. Sonuç

Yedinci Bölüm
Nihai Hakem Kararı
1. Giriş
2. Nihai Kararların Verilmesi için Süre Kısıtlaması
3. Kararın Verilmesi
4. Sulh Yoluyla Karar Verilmesi
5. Kararın Divan Tarafından Şeklen İncelenmesi
6. Kararın Tebliği, Tevdii ve İcra Edilebilirliği
7. Kararın Düzeltilmesi ve Yorumlanması
8. Kararın İadesi
9. Sonuç

Sekizinci Bölüm
Tahkim Masrafları
1. Giriş
2. Tahkim Masraflarına ilişkin Avans
3. Tahkim Masraflarına İlişkin Karar
4. Sonuç

Dokuzuncu Bölüm
Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
1. Giriş
2. Acil Durum Hakemliği
3. Tahkim Yargılamasında Geçici Hukuki Koruma Tedbirleri
4. Sonuç

Onuncu Bölüm
Seri Tahkim Usulü
1. Giriş
2. Uygulama Alanı
3. Hakem Kurulunun Oluşturulması
4. Yargılama Usulü
5. Karar
6. Sonuç
SONUÇ

EKLER
KAYNAKÇA